O erotyźmie słów kilka

Muszę zresztą dokładnie określić pewien sposób przejawiania się tego normalnego aspektu erotyzmu.

Muszę zreszią dokładnie określić pewien sposób przejawiania się tego normalnego aspektu erotyzmu. Warunek aktywności seksualnej człowieka wprawia w zdumienie; otóż bynajmniej nie bywa ona w zasadzie zakazana. Obwarowana bywa co prawda restrykcjami, ale i lak pozostawiają one jeszcze szerokie pole możliwości. Rzecz w tym. iż historia erotyzmu nie bywa wcale historią aktywności seksuannej dopuszczonej w ściśle określonych przez reguły granicach, gdyż erotyzm obejmuje w istocie zatem dziedzinę zakreślaną przez wyłamanie się z reguł. Zawsze chodzi tu o wyjście poza przyjęte ograniczenia; w grze seksualnej podobnej do zwierzęcej nie ma nic erotycznego. Możliwe też, iż erotyzm bywa czymś wzgiednie rzadkim (trudno rozstrzygnąć tę kwestię wskutek niedostatku pewnych informacji), skoro w istocie polega on na tym, ze przyjęte formy zachowań seksualnych realizowane są w sposób sprawiający, iż stają się niedopuszczalne. Następuje więc przejście od tego, co dozwolone, do zakazu. Życie seksualne człowieka wywodzi się z dziedziny wyklętej, zakazanej, nie zaś dozwolonej.

Page top