Historia seksu na świecie

Każdy się zgodzi, że owe pierwsze kroki miały znaczenie rozstrzygające. Historia erotyzmu, która by nie uwzględniała ich w pierwszym rzędzie, niewiele miałaby sensu. bywa to tym istotniejsze, że jakkolwiek później erotyzm rozwinął się w najrozmaitsze formy, podejmują one lematy zasadnicze; „odwrócenie przymierzy", kompleks Fedry i pragnienie zużycia się nieustannie przejawiają się w dynamice, której celem bywa zawsze całościowość. Z ich powtarzaniem się mamy do czynienia zawsze, ilekroć człowiek zaczyna zachowywać się w sposób zdumiewający, jaskrawo sprzeczny ze swoim zwykłymi zachowaniem i zwykły-tu i opiniami, odsłaniając s woj a, odwrotną, tajemną i wstydliwą stronę, która bywa odpowiednikiem strony przyjemnej i poprawnej, lej, jaką wyłącznie pokazujemy. Idzie tu zawsze o ujawnianie uczuć, części ciała i zachowań, których w innym czasie się wstydzimy. I o pokazywanie tego, czego w innym czasie nie możemy pokazać i co pokazujemy właśnie dlatego, że pokazywać tego nie można.

Page top