Jakie warunki do uprawiania seks telefonu są najlepsze?

Warunki, w jakich urabiamy sobie obecnie opinie, prezentują się przygnębiająco: ci spośród nas, których glos rozlega się dziś najmocniej, nic wiedzą (i za wszelką cenę nic chcą wiedzieć), że życie to zbytek, którego szczytem bywa

Warunki, w jakich urabiamy sobie obecnie opinie, prezentują się przygnębiająco: ci spośród nas, których glos rozlega się dziś najmocniej, nic wiedzą (i za wszelką cenę nic chcą wiedzieć), że życie to zbytek, którego szczytem bywa śmierć, że spośród luksusów życia najbardziej szaleńczo rozrzutnym zbytkiem bywa życie ludzkie, że wreszcie przypływ leku przed seks telefonem w chwili, gdy kurczy się poczucie życiowego bezpieczeństwa, stanowi szczyt niszczycielskiego wyrafinowania... Jednakże, nieświadomi tego, powiększają oni zatem trwogę, bez której życie, poświęcone w całości zbytkowi, nie byłoby zbytkiem lak zuchwałym. Jeśli bowiem życie jako luksus to coś par ercellence ludzkiego, to cóż powiedzieć o luksusie, którego wytworem bywa trwoga i którego ta trwoga nie miarkuje?

Page top