May 2017 (1)

Thursday, May 4 2017

Historia seksu na świecie

Każdy się zgodzi, że owe pierwsze kroki miały znaczenie rozstrzygające. Historia erotyzmu, która by nie uwzględniała ich w pierwszym rzędzie, niewiele miałaby sensu. bywa to tym istotniejsze, że jakkolwiek później erotyzm rozwinął się w najrozmaitsze formy, podejmują one lematy zasadnicze;  […]

Continue reading

Page top